Voorlezen in de kinderopvang, samenwerking bibliotheek

twee peuters lezen een boekje
Dichtbij gaat de komende drie jaar nog intensiever samenwerken met de bibliotheek op het gebied van voorlezen, leesbevordering en taalontwikkeling. Dat doen we met het project ‘BoekStart in de kinderopvang’.

Voorlezen staat aan de basis van de taalontwikkeling van baby’s en kinderen. Hoe meer er wordt voorgelezen, hoe sneller en beter kinderen taal ontwikkelen en zelf zullen gaan lezen. Door ‘BoekStart’ komen kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking op onze kinderopvang. De bibliotheek ondersteunt met een aantrekkelijke (voor)leesplek, een collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk. De samenwerking is in eerste instantie aangegaan met de locaties Krullevaar (Leerdam) en Parkschool (Vianen). Ons uitgangspunt is om de opgedane kennis en inzet zoveel mogelijk te verspreiden over al onze locaties voor kinderen van 0-4 jaar.

Bekijk meer nieuws

‘Door haar het vertrouwen te geven dat ze het kan, zie ik haar groeien’ (ouder over haar dochter van 2)

Anouck is moeder van Danée (bijna 2) en werkt bij Dichtbij. Ze vertelt hoe je samen met je kind de motoriek kunt oefenen en hoe ze dat zelf doet bij haar dochter.

Hoe je kind leert via de zintuigen (en waarom dat belangrijk is…)

Je kind leert door middel van de zintuigen: voelen, zien, horen, ruiken en proeven en door daarop te reageren. Door deze ervaringen begrijpt je kind hoe iets werkt en dat is belangrijk, omdat dit de basis vormt voor leren. 

‘Hoe viezer, hoe beter’ (een ouder over risicovol spel)

Ismay heeft 3 zonen van 7, 10 en 12 en werkt bij Dichtbij. Door risicovol spel leren kinderen zélf wat ze aankunnen, is haar overtuiging. Ismay: ‘En ja, ze mogen van mij vies worden, want dat hoort bij ontdekken.’