Voorlezen in de kinderopvang, samenwerking bibliotheek

twee peuters lezen een boekje
Dichtbij gaat de komende drie jaar nog intensiever samenwerken met de bibliotheek op het gebied van voorlezen, leesbevordering en taalontwikkeling. Dat doen we met het project ‘BoekStart in de kinderopvang’.

Voorlezen staat aan de basis van de taalontwikkeling van baby’s en kinderen. Hoe meer er wordt voorgelezen, hoe sneller en beter kinderen taal ontwikkelen en zelf zullen gaan lezen. Door ‘BoekStart’ komen kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking op onze kinderopvang. De bibliotheek ondersteunt met een aantrekkelijke (voor)leesplek, een collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk. De samenwerking is in eerste instantie aangegaan met de locaties Krullevaar (Leerdam) en Parkschool (Vianen). Ons uitgangspunt is om de opgedane kennis en inzet zoveel mogelijk te verspreiden over al onze locaties voor kinderen van 0-4 jaar.

Bekijk meer nieuws

Voorlezen in de kinderopvang, samenwerking bibliotheek

Dichtbij gaat de komende drie jaar nog intensiever samenwerken met de bibliotheek op het gebied van voorlezen, leesbevordering en taalontwikkeling. Dat doen we met het project 'BoekStart in de kinderopvang'.

Kinderdagverblijf Duimelot in Vianen officieel heropend

Na een grote verbouwing is kinderdagverblijf Duimelot in Vianen officieel heropend door locatiemanager Marianne Kortenhoeven.

Wat is maatschappelijke kinderopvang?

Dichtbij is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Dit houdt in dat wij altijd handelen vanuit het belang van het kind.