Onze organisatie

Dichtbij biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar in de regio Vijfheerenlanden, Asperen, Culemborg en Tiel. Met maar liefst 70 locaties, waarvan 10 kinderdagverblijven, 23 peuteropvang locaties, 34 vestigingen voor buitenschoolse opvang en een gastouderbureau is er altijd een locatie dicht bij jou.

Organisatiestructuur

Er werken circa 500 medewerkers bij onze opvanglocaties, het servicebureau en het gastouderbureau. Naast bestuurder Yvonne Schubad bestaat het managementteam uit een directeur Bedrijfsvoering, manager HR, manager Kinderopvang en manager Pedagogiek & Kwaliteit. Onze medewerkers op het servicebureau worden ondersteund door een manager planning, manager financiën, manager communicatie en projectleider ICT. De medewerkers op de opvanglocaties worden ondersteund door 13 clustermanagers. Het gastouderbureau bestaat uit een coördinator en twee bemiddelingsmedewerkers.

Dichtbij kinderopvang bestaat sinds 1 januari 2023. Wij zijn ontstaan uit de fusie van SKV (Vianen), SKPC (Culemborg) en SKCN (Leerdam). Gezamenlijk bouwen we aan een organisatie waarin de kwaliteit van de dagelijkse opvang centraal staat. Zorg en aandacht voor medewerkers en goed werkgeverschap zijn hierbij vanzelfsprekend.

Bestuursreglement Dichtbij

Onze Raad van Toezicht (RvT)

Onze RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast vervult de raad van toezicht een klankbordfunctie en staat het bestuur met advies terzijde. De raad van toezicht treedt op als werkgever van het bestuur.
De huidige RvT van onze organisatie bestaat uit leden van de oorspronkelijke organisaties SKV, SKPC en SKCN. Dit zijn:

Maatschappelijke kinderopvang

Elk kind is welkom bij Dichtbij. Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie zijn we er voor iedereen. Voor de jongste kinderen spelen we een belangrijke rol in het stimuleren van de algemene ontwikkeling. De oudere kinderen bieden we uitdaging en ondersteuning in de brede talentontwikkeling. Voor ouders is onze organisatie dienstverlenend in het combineren van werk en gezin en in het bieden van opvoedondersteuning. Heeft jouw kind een extra zetje of iets meer zorg nodig? Dan hebben we daar genoeg aandacht voor, bijvoorbeeld in onze VE-groepen. In deze groepen helpen we peuters die een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben met voorschoolse educatie.

Voor kinderen zorgen we samen. Dit betekent dat we streven naar een goede band met de ouders en kinderen, onze medewerkers en samenwerkingspartners. We slaan de handen ineen, zoeken verbinding met scholen, gemeenten en sportorganisaties en vormen een onderdeel van de gemeenschap en wijk. We zijn een regionale organisatie, maar blijven graag klein. Dichtbij dorpskernen en scholen, dus dicht bij jou.

Branchevereniging

Wij zijn aangesloten bij Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). BMK behartigt onze belangen. www.maatschappelijkekinderopvang.nl.

Expertisecentrum

Wij dragen bij aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.
www.expertisecentrumkinderopvang.nl

Gedragscodes:

4.6 Gedragscode Integriteitszaken (klokkenluiden) (binnenkort beschikbaar)

4.7 Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag (binnenkort beschikbaar)