Verbeterpunten

Heb je een tip hoe we de opvang kunnen verbeteren? Of heb je een klacht of een compliment? Laat het ons weten!
Wij staan open voor jouw feedback en lossen problemen graag samen op. Praat erover met een medewerker of vul het onderstaande formulier in.

Stappenplan

  1. Bespreek je klacht met de medewerker in kwestie en probeer samen een oplossing te vinden.
  2. Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op met de manager via het servicebureau, telefoonnummer: 0347 366 660
  3. Nog geen oplossing? Je kunt jouw klacht indienen via het onderstaande formulier. Deze behandelen we volgens ons klachtenreglement.

Wanneer we er samen niet uitkomen en je klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kun je jouw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijk Klachtenloket Kinderopvang. De allerlaatste mogelijkheid is het voorleggen van een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Je kunt ervan op aan dat wij jouw opmerkingen ter harte nemen, openstaan voor verbeteringen en dat we ons uiterste best doen om onze dienstverlening te verbeteren, zodat jij tevreden bent over de opvang van jouw kind.

Verbeterformulier


Mijn kind zit op: