Verbeterpunten

Heb je een wens of verbeterpunten waarmee we de opvang nog beter kunnen maken? Of heb je een klacht? Laat het ons weten! Wij staan open voor jouw feedback en lossen problemen graag samen op. Voor de goede afhandeling van een klacht en om herhaling te voorkomen werken wij met een klachtenreglement voor ouders.

Stappenplan

  1. Bespreek je klacht met de persoon in kwestie en probeer samen een oplossing te vinden.

  2. Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op met de manager via het servicebureau, telefoonnummer: 0347 366 660

  3. Nog geen oplossing? Je kunt jouw klacht ook via e-mail verbeteren@dichtbijkinderopvang.nl kenbaar maken of per post versturen naar Dichtbij, Sportlaan 14, 4131 NN Vianen

Wanneer we er samen niet uitkomen en je klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kun je jouw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijk Klachtenloket Kinderopvang. De allerlaatste mogelijkheid is het voorleggen van een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Je kunt ervan op aan dat wij jouw opmerkingen ter harte nemen, openstaan voor verbeteringen en dat we ons uiterste best doen om onze dienstverlening te verbeteren, zodat jij tevreden bent over de opvang van jouw kind.

Verbeterformulier