Voor kinderen zorgen we samen

Jaaroverzicht 2023

2023! Het eerste levensjaar van Dichtbij! We hebben hard gewerkt om onze kinderopvang verder te verbeteren zodat we dicht bij onze ouders, kinderen, medewerkers, gastouders en samenwerkingspartners staan. Want voor kinderen zorgen we samen.

Dicht bij ouders

In de regio Vijfheerenlanden, Asperen, Tiel en Culemborg zijn we de grootste maatschappelijke kinderopvangorganisatie.

Opvang dicht bij huis

Op bijna al onze locaties bieden we kinderdagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang.
Er is dus altijd opvang dicht bij huis.

Samenwerken met ouders

Voor een kansrijke opvoeding van ieder kind is de samenwerking met ouders belangrijk. Wij ondersteunen ouders graag als pedagogisch partner om kinderen te laten uitgroeien tot vaardige en veerkrachtige mensen.

Voorlezen stimuleren

Voorlezen aan jonge kinderen is belangrijk voor de taalontwikkeling en leesvaardigheid. Met BoekStart stimuleren wij voorlezen op de kinderopvang én thuis.

Gezonde kinderopvang

De beste start voor een gezonde toekomst is het aanleren van een gezonde levensstijl op jonge leeftijd. Hoe informeren wij ouders en kinderen over gezond eten en water drinken?

Betrekken bij thema's en voorschoolse educatie

We betrekken ouders bij de wisselende Piramide thema’s waarmee we werken op de kinderdagverblijven en peuteropvang. Piramide is een educatief programma met allerlei ontwikkelactiviteiten. Voor alle kinderen met een voorschoolse educatie (VE) indicatie, is de samenwerking met ouders een voorwaarde om de beste zorg en educatie te kunnen bieden. Ouderkamers zijn een mooi voorbeeld van deze samenwerking.

Kennis delen

Tijdens de Week van de Opvoeding begin oktober konden ouders, samen met hun kind(eren) leuke workshops volgen op diverse locaties. Samen actief tijdens BSO-bootcamp, peuteryoga en voorleespret. En peuters leerden hoe om te gaan met risicovol spel en ouders om daarbij te begeleiden. Voor ouders was er de workshop baby- en kindgebaren, over wat gebaren toevoegen aan de ontwikkeling. De workshops werden mede verzorgd door de bibliotheek en het consultatiebureau.

Waar is het feestje? Bij Dichtbij!

Omdat het lente is of zomer of … We vieren graag een feestje, samen met kinderen, ouders en gastouders.
Plezier voor klein en groot!

oudercommissies
0
leden
0

Speciale dank gaat uit naar alle ouders die lid zijn van een oudercommissie en ons helpen de kwaliteit van de kinderopvang verder te verbeteren!

Betaalbare kinderopvang

Wij zijn een maatschappelijke kinderopvangorganisatie aangesloten bij de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang. Als stichting investeren wij in de toekomst van onze kinderen en hebben we geen winstoogmerk en geen aandeelhouders. Zo houden wij de uurtarieven zo laag mogelijk voor ouders.

Dit vinden ouders van onze kinderopvang

We bieden professionele kinderopvang en hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om de opvang continu te verbeteren, vragen we naar de mening van ouders. Sinds 1 september 2023 gebruiken we de VerbeterMeter om de klanttevredenheid op verschillende momenten te meten. We zijn trots op de cijfers die ouders ons geven!

Totaaloordeel Dichtbij:

Totaaloordeel Dichtbij

Oordeel per opvangvorm:

Totaaloordeel Buitenschoolse opvang (BSO)
35 locaties

Totaaloordeel Dichtbij KDV

Totaaloordeel
Kinderdagverblijf (KDV)
11 locaties

Totaaloordeel Dichtbij BSO

Totaaloordeel Peuteropvang
(PO)
27 locaties

Lieve en betrokken medewerkers met persoonlijke aandacht voor ons kind.’

Fijne opvang, voldoende spelmateriaal en creatieve mogelijkheden.’

‘Mijn kind gaat altijd met veel plezier naar de opvang en ontwikkelt zich daar tot een sociaal en vrolijk kind.’

Heerlijk spelen op een plek die veilig en vertrouwd aanvoelt.’

Uitgelicht: zo blijven we dicht bij ouders

Uitgelicht: zo blijven we dicht bij ouders

Soms heeft een kind wat extra aandacht en begeleiding nodig om zich verder te ontwikkelen. Met een Voorschoolse indicatie (VE) zijn kinderen en ouders welkom bij onze VE-peuteropvang of ons extra aanbod Opstapje of Peuterplus.

Huisbezoek en ouderkamers zijn belangrijke onderdelen van Opstapje. Er zijn nu twee ouderkamers in Leerdam. Hier komen ouders samen voordat we op de opvang starten met een nieuw thema. De ouders krijgen dan tips om ook thuis met het thema aan de slag te kunnen. Ook gaan we af en toe op stap met de kinderen en hun ouders, bijvoorbeeld naar de bibliotheek.

We blijven ons inzetten voor de belangen van alle kinderen en gezinnen en streven ernaar een positieve impact te hebben op hun leven. Met elkaar maken we het verschil.

Uitgelicht: zo blijven we dicht bij ouders

BoekStart in de kinderopvang is een programma voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar, waarbij er extra aandacht is voor boeken en lezen. Ouders die veel voorlezen en hun jonge kind aanmoedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hij/zij gemotiveerder is om te lezen, meer leest en leesvaardiger is. Kinderen krijgen daardoor ook meer plezier in zelf lezen. Onze locaties Parkschool Vianen en Krullevaar Leerdam werken hiervoor intensief samen met Bibliotheek Lek & IJssel. De Bibliotheek ondersteunt met een aantrekkelijke (voor)leesplek, een collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van onze pedagogisch medewerkers, het betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk.

Onze medewerkers en gastouders lezen kinderen regelmatig voor. Om dat nog leuker te maken, kregen alle gastouders een prentenboek cadeau. Al onze kinderopvanglocaties konden het prentenboek van het jaar 2023 bestellen.

Uitgelicht: zo blijven we dicht bij ouders

De maand november 2023 stond in het teken van Gezonde Kinderopvang. Er zijn hiervoor verschillende acties uitgezet. Zo zijn alle locaties voorzien van folder- en postermateriaal van het Voedingscentrum en tips voor activiteiten.

Ook waren er statafelsessies voor ouders en kinderen in Vianen, Leerdam en Culemborg waar onze coaches informatie deelden over gezond eten en drinken. Het drinken van (fruit)water stond hierin centraal. Vanuit het JOGG mochten we een grote waterkoeler lenen en mascotte Druppie! Kinderen (en ouders) tapten enthousiast hun drinken uit de waterkoeler met fruitwater en ook het alternatief Tootea werd volop geproefd.

Dicht bij kinderen

Wij handelen altijd vanuit belang van het kind en bieden een veilige, liefdevolle en stimulerende omgeving waarin elk kind de kans krijgt zich te ontwikkelen.

Extra aandacht en begeleiding

Ieder kind verdient de beste start. Kinderen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben bij hun ontwikkeling krijgen volop aandacht bij onze VE-peuteropvang en bij ons extra aanbod.

De leukste activiteiten

Je hoeft je geen moment te vervelen bij ons. Kinderen kunnen meedoen met activiteiten die passen bij hun leeftijd en interesse of gewoon lekker chillen. Tijdens vakanties organiseert ons Activiteitenbureau leuke activiteiten voor alle BSO’s. In de zomer maakten we een reis om de wereld met ‘Backpack je gek’. En in de meivakantie was de eerste Dichtbij Sportdag voor kinderen van de BSO’s in Vianen, Hagestein en Hoef en Haag. Omdat we bewegen belangrijk vinden en kinderen willen aanmoedigen, waren we ook bij de Avondvierdaagsen in Vianen, Culemborg, Tiel en Meerkerk.

Uitgelicht: zo blijven we dicht bij gezinnen

Twee generaties opgevangen

‘Het geeft me gewoon een heel vertrouwd gevoel.’ Janine heeft voor haar dochter bewust voor kinderopvang gekozen én voor kinderdagverblijf Duimelot, waar ze zelf ook verbleef als kind.

Dicht bij medewerkers en gastouders

Onze
kernwaarden

Medewerkers over hoe de kernwaarden terugkomen in hun dagelijks werk

Samen met collega’s zorg ik voor een zo leuk mogelijke dag voor de kinderen, ieder vanuit de eigen talenten.’

Ouders die mij, vertrouwen, daarvan groeit mijn zelfvertrouwen. Ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen en dat straal ik ook uit.’

‘Ik probeer vanuit het kind te denken en te zien wat een kind nodig heeft. Ik werk niet klakkeloos vanuit een standaard programma, maar kijk naar de behoeftes van een kind.’

Ik ben oprecht geïnteresseerd in het kind én de ouders. Met ouders ga ik bijvoorbeeld in gesprek over het dagritme van hun kind.’

‘Dat kinderen ons vertrouwen en zich veilig voelen, blijkt uit het feit dat ze naar me toekomen en op ontdekkingstocht gaan. Sommige kinderen hebben het niet eens in de gaten als hun vader of moeder vertrekt.’

Onze medewerkers en gastouders zijn het hart van onze organisatie. We willen met elkaar verbonden zijn, want we geloven in het bundelen van krachten. Daarom organiseerden we twee grote personeelsfeesten. In de zomer een spectaculair Dichtbij White feest op een landgoed en voor de Kerst een eigen Dichtbij oudejaarsconference in het theater. Hier ontmoetten medewerkers elkaar, maakten we samen plezier en kwamen we zo weer een stap dichter bij elkaar en dichter bij de nieuwe organisatie. Voor de gastouders is een barbecue georganiseerd. Om herkenbaar te zijn als Dichtbij hebben alle medewerkers op de groepen bedrijfskleding gekregen en de gastouders een jas.

Ontwikkeling
Een van onze kernwaarden is ontwikkeling, zowel van kinderen als van onszelf. We moedigen medewerkers aan zich te ontwikkelen, zodat hun kennis en deskundigheid groeit. Als pedagogisch partner van ouders helpen onze medewerkers kinderen uitgroeien tot vaardige en veerkrachtige mensen en ondersteunen ze ouders bij de opvoeding.

Ontwikkeling van medewerkers & gastouders

Meer dan 6.000 uur pedagogische coaching

Pedagogisch sparrings-moment

Inspiratie-bijeenkomst met workshops

Beeldcoaching

Pedagogisch coach groepsbezoek

Opleidingen door Dichtbij of extern

BHV

Kinder EHBO

Financiële voorlichting

Bemiddelings-
medewerkers
gastbureau

Babyspecialist

Pedagogisch
medewerkers

Train de
trainer VE
Piramide

Pedagogische
coaches

Aandacht-functionaris Meldcode Huiselijk Geweld & Kinder-mishandeling

Bemiddelings-
medewerkers
gastbureau

VE
piramide

Pedagogisch
medewerkers

Onze medewerkers (cijfers)

Dicht bij samenwerkingspartners

Voor kinderen zorgen we samen. Daarom slaan we de handen ineen met ouders, medewerkers, gastouders en deze samenwerkingspartners. We werken bijvoorbeeld constructief samen met onderwijs en gemeenten bij de bouw en ontwikkeling van kindcentra en, bij het bieden van zorg op maat aan kinderen, met het sociaal team en/of zorginstellingen.

Voor kinderen zorgen we samen. Daarom staan we samen met ouders en onze samenwerkingspartners rond het kind en zoeken we de verbinding. We vullen elkaar aan vanuit ieders kennis en expertise, passend bij wat het kind nodig heeft.’

Yvonne Schubad, bestuurder Dichtbij

Onze kwaliteit

‘We hebben een goede band opgebouwd met onze gastouders.
Ze weten ons te vinden om te sparren, advies te vragen en voor een luisterend oor. Zo blijven we dichtbij en geven we ze de ondersteuning die ze nodig hebben.’

Valentine Bok, coördinator gastouderbureau