Meer voorlezen met BoekStart bij onze locaties Parkschool Vianen en Krullevaar Leerdam

BoekStartbeer leest voor bij Dichtbij Parkschool in Vianen
Onze locatie Parkschool is 23 januari officieel geopend als eerste ‘BoekStart in de kinderopvang’-locatie in Vianen. Op 1 februari volgt locatie Krullevaar in Leerdam.

BoekStartbeer had de eer om de opening te verrichten tijdens de Nationale Voorleesdagen. Hierna werd er voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar: Help! Een verrassing!

De komende drie jaar werken we nog intensiever samen met Bibliotheek Lek & IJssel om voorlezen te stimuleren. BoekStart is een programma voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar, waarbij er extra aandacht is voor boeken en lezen. De Bibliotheek ondersteunt met een aantrekkelijke (voor)leesplek, een collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van onze pedagogisch medewerkers, het betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk.

Meer leesmotivatie en -plezier
Met BoekStart in de kinderopvang moedigen we ouders aan meer voor te lezen. Ouders die veel voorlezen en hun jonge kind aanmoedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hij/zij gemotiveerder is om te lezen, meer leest en leesvaardiger is. Kinderen krijgen daardoor ook meer plezier in zelf lezen.

Bekijk meer nieuws

BoekStart bij Parkschool Vianen en Krullevaar Leerdam stimuleert voorlezen

Onze locatie Parkschool is 23 januari officieel geopend als eerste ‘BoekStart in de kinderopvang’-locatie in Vianen. Op 1 februari volgt locatie Krullevaar in Leerdam. Hiermee wordt voorlezen nog leuker.

Voorlezen in de kinderopvang, samenwerking bibliotheek

Dichtbij gaat de komende drie jaar nog intensiever samenwerken met de bibliotheek op het gebied van voorlezen, leesbevordering en taalontwikkeling. Dat doen we met het project 'BoekStart in de kinderopvang'.

Kinderdagverblijf Duimelot in Vianen officieel heropend

Na een grote verbouwing is kinderdagverblijf Duimelot in Vianen officieel heropend door locatiemanager Marianne Kortenhoeven.