Veiligheid en gezondheid

Dat je kind spelenderwijs groter wordt, elke dag een stapje groeit en zich ontwikkelt in een veilige en gezonde omgeving. Daarvoor zetten de medewerkers van Dichtbij kinderopvang zich dagelijks in.

Gezonde kinderopvang

Onze binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen zijn veilig en schoon en voldoen aan de wettelijke vereisten. Gezonde voeding en voldoende beweging vinden wij erg belangrijk. Ons voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum, wat betekent dat wij gevarieerd eten met weinig suiker en vet.

Met vallen en opstaan

Je kind ontwikkelt zich door te spelen en te doen. Af en toe vallen en weer opstaan hoort erbij en vergroot het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid, de sociale vaardigheden en het doorzettingsvermogen. We leren kinderen stap voor stap om te gaan met situaties die zij spannend vinden of risico’s met zich meebrengen.

Ons veiligheid- en gezondheidsbeleid

Wij doen er alles aan om de opvang zo veilig mogelijk te houden. Hoe we dat doen, staat in ons veiligheid- en gezondheidsbeleid. In het kort:

 • Onze pedagogisch medewerkers beschikken over een diploma kinder-EHBO.
 • We hebben werkinstructies voor het inzetten van de achterwacht.
 • Grensoverschrijdend gedrag: we werken volgens het de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Om de veiligheid van je kind te kunnen waarborgen, hanteren wij op het kinderdagverblijf en de peuteropvang het vierogenprincipe.
 • De inrichting van onze ruimten voldoet aan wettelijke normen en eisen. Voor de kinderen moet het een goede mix zijn om veilig, maar wel uitdagend te kunnen spelen.
 • Het gehele veiligheid- en gezondheidsbeleid kun je opvragen bij onze afdeling Pedagogiek en kwaliteit (pedagogiek@dichtbijkinderopvang.nl)

  Veilig en lekker slapen

  Slapen is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen en daarom niet weg te denken uit het dagritme. De slaapplek moet een veilige, schone en vertrouwde plek zijn waar je kind lekker kan slapen, zodat het daarna weer met nieuwe energie op ontdekkingstocht kan gaan.

  Bij baby’s en jonge kinderen is er een aantal risico’s bij het slapen. In ons beleid veilig en lekker slapen staat hoe we zorgen dat kinderen veilig en lekker kunnen slapen en hoe we risico’s zoveel mogelijk beperken. Hierin kun je lezen dat:

  • We je kind alleen op de rug te slapen leggen omdat dit de veiligste slaaphouding is.
  • We je kind alleen inbakeren als jij dat vraagt en nadat je toestemming hebt van het consultatiebureau- of de kinderarts. Inbakeren doen we alleen met de speciale inbakerdoek van Pacco, die je zelf meeneemt.
  • We zorgen dat je kind het niet te warm of te koud krijgt.
  • We verschillende soorten slaapplekken hebben aansluitend op de behoefte van je kind.
  • We zo vaak als mogelijk kijken als je kind slaapt, zeker bij jonge baby’s.