Waarom kies je voor Dichtbij?

Dichtbij kinderopvang ondersteunt jullie in het avontuur van spelenderwijs opgroeien. Lees meer over ons pedagogisch beleid.

Opgroeien

Dichtbij kinderopvang ondersteunt jullie in het avontuur van spelenderwijs opgroeien. Samen spelen met leeftijdsgenootjes en zelf doen, ervaren en ontdekken staan centraal in ons pedagogisch handelen. Door plezier te maken en van elkaar te leren zal jouw kind groeien en voldoende zelfvertrouwen ontwikkelen om de wereld te ontdekken.

Ontdekken

Het is belangrijk dat jouw kind zich veilig voelt bij ons, zodat het zich goed kan ontwikkelen. We zorgen voor een omgeving waarin je kind zich fijn voelt en plezier beleeft met leeftijdsgenootjes. Bij Dichtbij kinderopvang ontdekken kinderen wie ze zijn, welke talenten ze hebben en wat ze leuk vinden.

Bewegen

Het brein van je kind heeft beweging nodig. Daarom stimuleren wij je kind zoveel mogelijk te bewegen, zowel binnen als buiten. Dit is voornamelijk voor de ontwikkeling, maar vooral leuk en gezond.

Ontwikkelen

De pedagogisch medewerkers van Dichtbij kinderopvang zijn deskundig, liefdevol en letterlijk dichtbij. We zorgen samen met jou voor een fijne, vertrouwde start voor je kind. Door elkaar wederzijds te ondersteunen, te betrekken en ons pedagogisch handelen zoveel mogelijk af te stemmen zorgen we voor een optimale sfeer waarin jouw kind zich het beste kan ontwikkelen.

Samen met jou

Wij zien ouders als de pedagogisch experts. Opvoeden en ontwikkelen doen we samen op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor verschillen. Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen je hierbij graag.

Samen met pedagogische partners

Samen bereik je meer. Dit leren we aan kinderen, maar geldt ook voor onszelf. Daarnaast vinden we het belangrijk om nauw betrokken te zijn bij de leefomgeving van je kind. Daarom werken we samen met scholen, consultatiebureaus en andere pedagogisch partners in de buurt.
Door nauw samen te werken met scholen zorgen we ervoor dat kinderen die bij ons op het kinderdagverblijf of de peuteropvang zitten, een soepele overgang naar school ervaren. We zijn gevestigd in de buurt van sportverenigingen en zoeken verbinding met de wijk door deel te nemen aan lokale activiteiten.

Pedagogisch werkplan

Iedere locatie heeft een eigen pedagogisch werkplan, dat is gebaseerd op ons pedagogisch beleidsplan. Als ouder kun je het pedagogisch beleidsplan inzien in het ouderportaal en opvragen bij onze afdeling Pedagogiek en Kwaliteit (pedagogiek@dichtbijkinderopvang.nl).

Altijd een kinderopvang dichtbij.
Vind een locatie bij jou in de buurt.