Disclaimer

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van de website, de teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan Dichtbij.
Zonder onze toestemming mag je de informatie niet wijzigen of reproduceren, ongeacht de verschijningsvorm. Op onze website zijn ook linken naar pagina’s van derden opgenomen. Dichtbij is niet aansprakelijk voor de daar aangeboden informatie.