Peuteropvang

Onze peuteropvang voor kinderen vanaf 2 jaar vind je in de gemeenten Vijfheerenlanden, Culemborg, Tiel en Asperen. Onze peuteropvang is een goede voorbereiding op de basisschool. Met ruim 20 vestigingen waar je kind (samen) kan spelen, ontdekken, bewegen en ontwikkelen is er altijd een locatie dicht bij huis.

Ik zoek een:
In de plaats

Bewegend leren

Kinderen ontdekken met vallen en opstaan en leren door te spelen. Door beweging te combineren met spelend leren, onthoudt je kind veel beter wat het heeft geleerd. Daarom heeft iedere locatie van onze peuteropvang verschillende speelhoeken en uitdagende materialen, om het bewegend leren te stimuleren. Sommige locaties hebben ook een beweegvloer. Dat is een speciale mat die reageert op beweging en waarop een beamer educatieve games projecteert. De beweegvloer combineert bewegen, spelen, ontdekken, sociale interactie en leren. Zo leert je kind op een compleet nieuwe manier!

Aandacht voor ontwikkeling

Een groep bestaat uit maximaal zestien kinderen. Iedere groep van onze peuteropvang wordt begeleid door twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Zij hebben volop aandacht voor de ontwikkeling van je kind. Ter ondersteuning gebruiken we een landelijk erkend VE (Voorschoolse Educatie) programma. We lezen veel voor, benoemen dingen en spelen taalspelletjes om de taalontwikkeling van je peuter te bevorderen. Ook werken we met thema’s die aansluiten op de leefwereld van je kind en bieden we structuur door een vaste dagindeling. De minimale afname voor onze peuteropvang is 2 dagdelen. Als je kind 4 jaar is, is het klaar voor een soepele overgang naar de basisschool.

Peuteropvang met extra aandacht

Ieder kind verdient de beste start. Heeft jouw kind extra aandacht en begeleiding nodig bij zijn of haar ontwikkeling? Dan geeft het sociaal team of consultatiebureau je een een VE-indicatie voor voorschoolse educatie. Jouw kind is bij onze peuteropvang in goede handen, met extra zorg.

Peuterplus

Voor peuters van 2 tot 5 jaar is er de Peuterplusopvang, waar je peuter 4 dagdelen per week terecht kan. Hier werken speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers met kleine groepen van maximaal acht kinderen. Wij onderzoeken samen met jou, onze pedagogisch medewerkers en de professionals van Enver wat je kind nodig heeft om te groeien. De Peuterplus locaties zijn gevestigd in Leerdam en in Vianen.

Opstapje

Heeft je kind baat bij extra ondersteuning en heb je een indicatie van het consultatiebureau? Dan is je kind met jou welkom bij Opstapje. In Leerdam, Asperen en Vianen is  Opstapje vanaf 16 maanden tot 2 jaar. In Culemborg vanaf 18 maanden tot 2,5 jaar. Bij Opstapje maken jullie kennis met het speelmateriaal van de groep. Ook went je kind aan het spelen met andere kinderen. Dit alles in de veilige nabijheid van jou. Tijdens het spelen kun je in de ouderkamer ervaringen uitwisselen met andere ouders. Ook komt onze contactmedewerker regelmatig bij je thuis om uitleg te geven over het materiaal en de methode van Opstapje. Zij kijkt hoe jullie samen spelen. Het belangrijkste is dat je kind samen met jou veel plezier heeft!

Lees meer over Opstapje.

Openingstijden peuteropvang​

De locaties voor peuteropvang zijn geopend van 08.30 – 12.30 uur. Een aantal locaties is ook ’s middags open. Op de locatie-pagina’s staat wanneer de peuteropvang open is. In schoolvakanties is de peuteropvang gesloten.

Inschrijven

Onze deskundige pedagogisch medewerkers verwelkomen jouw kind met open armen.
Schrijf je kind direct vrijblijvend in.