Kinderen zijn en blijven het mooiste wat er is

dichtbijkinderopvang-blog02-derank
Soms heeft een peuter extra begeleiding nodig in de ontwikkeling. Voor hem/haar biedt Dichtbij nu ook Peuterplusopvang vanaf 2 jaar in Vianen. Er is al een locatie in Leerdam.


Kleine groep
Op de Peuterplus werken twee professionals met een kleine groep van maximaal acht kinderen. Peuters komen vier dagelen per week. Wij onderzoeken samen met jou, onze pedagogisch medewerkers en de professionals van Enver wat je kind nodig heeft om te groeien. Om je kind aan te melden voor de Peuterplus opvang is een VE (voorschoolse educatie) indicatie van het consultatiebureau of sociaal team nodig.

In basisschool De Rank
De Peuterplusopvang heeft een eigen ruimte in basisschool De Rank, waarmee wordt samengewerkt. Dichtbij breidt op deze locatie ook uit met een extra BSO-groep en reguliere peuteropvang. De start is gevierd met een Dichtbij worteltaart.

Bekijk meer nieuws

‘Door haar het vertrouwen te geven dat ze het kan, zie ik haar groeien’ (ouder over haar dochter van 2)

Anouck is moeder van Danée (bijna 2) en werkt bij Dichtbij. Ze vertelt hoe je samen met je kind de motoriek kunt oefenen en hoe ze dat zelf doet bij haar dochter.

Hoe je kind leert via de zintuigen (en waarom dat belangrijk is…)

Je kind leert door middel van de zintuigen: voelen, zien, horen, ruiken en proeven en door daarop te reageren. Door deze ervaringen begrijpt je kind hoe iets werkt en dat is belangrijk, omdat dit de basis vormt voor leren. 

‘Hoe viezer, hoe beter’ (een ouder over risicovol spel)

Ismay heeft 3 zonen van 7, 10 en 12 en werkt bij Dichtbij. Door risicovol spel leren kinderen zélf wat ze aankunnen, is haar overtuiging. Ismay: ‘En ja, ze mogen van mij vies worden, want dat hoort bij ontdekken.’