Kinderen zijn en blijven het mooiste wat er is

Soms heeft een peuter extra begeleiding nodig in de ontwikkeling. Voor hem/haar biedt Dichtbij nu ook Peuterplusopvang vanaf 2 jaar in Vianen. Er is al een locatie in Leerdam.


Kleine groep
Op de Peuterplus werken twee professionals met een kleine groep van maximaal acht kinderen. Peuters komen vier dagelen per week. Wij onderzoeken samen met jou, onze pedagogisch medewerkers en de professionals van Enver wat je kind nodig heeft om te groeien. Om je kind aan te melden voor de Peuterplus opvang is een VE (voorschoolse educatie) indicatie van het consultatiebureau of sociaal team nodig.

In basisschool De Rank
De Peuterplusopvang heeft een eigen ruimte in basisschool De Rank, waarmee wordt samengewerkt. Dichtbij breidt op deze locatie ook uit met een extra BSO-groep en reguliere peuteropvang. De start is gevierd met een Dichtbij worteltaart.

Bekijk meer nieuws

Geen uitstel gratis kinderopvang

Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie roepen wij het kabinet op vaart te maken met de invoering van gratis kinderopvang voor alle kinderen.

Wat is maatschappelijke kinderopvang?

Dichtbij is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Dit houdt in dat wij altijd handelen vanuit het belang van het kind.

Nu ook Peuterplus opvang in Vianen

Soms heeft een peuter extra begeleiding nodig in de ontwikkeling. Voor hem/haar biedt Dichtbij nu ook Peuterplusopvang vanaf 2 jaar in Vianen. Er is al een locatie in Leerdam.