Tarief buitenschoolse opvang in
Vianen, Hoef en Haag en Hagestein

De BSO-locaties in Vianen, Hoef en Haag en Hagestein zijn te vinden in hetzelfde gebouw als de school of liggen op korte afstand van de basisscholen. De kinderen worden, afhankelijk van de ligging, lopend of met een BSO-bus of auto opgehaald door de pedagogisch medewerkers van Dichtbij. Oudere kinderen fietsen zelf, mits de ouders hiervoor toestemming geven. Vervoer van school naar de BSO is inbegrepen in het BSO-tarief.

Er zijn twee opvangpakketten mogelijk op de BSO:

51 weken pakket

Het 51 weken pakket houdt in:

  • Opvang tijdens schoolweken op vaste dagen van einde schooltijd tot 18.15 uur.
  • Opvang tijdens schoolvakanties en studiedagen van 08.00 – 18.15 uur. De studiedag moet op een contractdag vallen en er moeten minimaal 4 kinderen zijn aangemeld. Voorafgaand aan iedere vakantie en studiedag krijg je op het ouderportaal een bericht. Hierin staat het verzoek om jouw kind voor een bepaalde datum aan te melden. Als jouw kind voor de uiterste datum per schoolvakantie is aangemeld, is de vakantieopvang gegarandeerd.
  • De BSO is gesloten tijdens officiële feestdagen en in de week tussen Kerst en Nieuwjaar.
  • Voor opvang tijdens de vakantie en op studiedagen krijg je jaarlijks per contractdag 11 vakantiedagen. De vakantiedagen kun je tijdens vakanties en studiedagen inzetten op alle openingsdagen van de BSO, ongeacht vaste contractdagen.
  • Bij op tijd afmelden voor de opvang krijg je service-uren. Deze kun je gebruiken om opvang op een andere dag aan te vragen, voor opvang op een studiedag of extra vakantieopvang. Het aan- en afmelden en inzien van de stand van de vakantiedagen en service-uren loopt via het ouderportaal. Het toekennen van opvangverzoeken vanuit de service-uren is altijd op basis van beschikbaarheid.

Op studiedagen of tijdens vakanties kunnen buitenschoolse opvang locaties soms samengevoegd worden. Deze informatie is terug te vinden op de locatiepagina’s van onze BSO’s.

40 weken pakket

Het 40 weken pakket is uitsluitend voor kinderen die tijdens schoolweken behoefte hebben aan buitenschoolse opvang.

Tijdens schoolvakanties en studiedagen maken kinderen met een BSO 40 weken pakket geen gebruik van de opvang. Gedurende schoolweken kunnen opvangmiddagen geruild worden. Als er tijdig wordt afgemeld via het ouderportaal, worden service-uren verstrekt die tijdens schoolweken op een ander moment ingezet kunnen worden. Het tarief voor een 40 weken pakket is hoger dan het tarief voor het 51 weken pakket. Afhankelijk van inkomen is het voor veel ouders voordeliger om gebruik te maken van het 51 weken pakket. Hierdoor hebben ouders de mogelijkheid ook studiedagen opvang en vakantieopvang af te nemen. Maak een proefberekening via onze rekenhulp om de netto kosten van de verschillende opvangpakketten te berekenen. Onze medewerkers kindplanning staan voor je klaar en bespreken graag welk pakket het meest passend is.

Voorschoolse opvang in Vianen, Hoef en Haag en Hagestein

Op de voorschoolse opvang kan je kind vanaf 07.15 uur terecht. Voorschoolse opvang is mogelijk op basis van een 40 weken en 51 weken pakket. Je kind geniet samen met de andere kinderen van een ontbijtje terwijl het een boekje leest of een spelletje doet. Onze pedagogisch medewerker brengt je kind naar school. In de vakantie of op een studiedag blijft je kind op de BSO-locatie. Kijk op de pagina van de locatie of deze ook voorschoolse opvang biedt.